El darrer mes de setembre, vam publicar un article en eLearning Industry, un portal de referència que recopila articles força interessants sobre disseny pedagògic, tendències educatives, eines d’autoria… i moltes altres temàtiques relacionades directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge en entorns digitals.

Avui presentem directament al Diari de Snackson la traducció de l’article original, que podeu trobar a: Lifelong Learning In Companies Of The 21st century.

 

La formació continua en l’àmbit empresarial es fa més i més important en un món de canvi i renovació constant. Són precisament aquests canvis els que ens fan viure de forma accelerada i esperar que tot sigui immediat. En el present article veurem quines característiques demanen els treballadors als processos de formació corporativa i com algunes plataformes l’estan abordant a través del microlearning.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), supeditades per la connectivitat, s’han establit com a una cosa intrínseca en la vida de les persones i han transformat per complet la forma en què interaccionem amb el món, ens relacionem, aprenem, col•laborem, socialitzem, treballem, produïm i fins i tot la manera en què pensem o sentim. Les accions esmentades no són independents sinó que s’integren nodrint-se les unes a les altres, formant una relació simbiòtica.

Podem assumir, per tant, que els canvis en com accedim a la informació també hagin comportat la modificació dels hàbits de consum de continguts. Per exemple, la mitjana de temps que un usuari dedica a la lectura d’una notícia s’ha reduït notablement. El mateix passa amb una pàgina web: el visitant decideix en només uns segons si la informació que es mostra li resulta rellevant i d’interès. Aquesta tendència no fa més que consolidar-se a mesura que el temps dedicat a navegar augmenta i consultem una diversitat d’informació més àmplia. És a dir, el nivell d’aprofundiment en el contingut ha disminuït.

Analitzar l’impacte que aquests canvis podran comportar en les persones en un futur no és una tasca senzilla. L’evidència és que consumim la informació d’una manera diferent de la tradicional, cercant respostes o solucions immediates que posin solució als reptes del dia a dia. Aquests canvis són integrals.

En l’àmbit laboral, afecten la comunicació de l’empresa amb els clients, a la comunicació de l’empresa amb els seus propis empleats, a les infraestructures, a les dinàmiques de treball, etc. i en especial, als processos formatius. Estem assistint no només a una qüestió de tecnologia, sinó a una revolució més profunda: un canvi de paradigma en la comunicació i en les relacions socials.

Com s’imaginen els treballadors la seva formació?

Saber adaptar-se i aprofitar les oportunitats que ens ofereix la tecnologia és vital per l’empresa del segle XXI, com també l’és tenir en compte les seves implicacions socials.

En aquesta direcció s’han detectat 9 tendències a prendre en consideració:

 1. Predomina la preferència pels canals de comunicació que permeten el seu ús de manera tant síncrona com asíncrona.
 2. Els empleats esperen flexibilitat a tots els nivells. La flexibilitat es converteix en una necessitat, no en una demanda.
 3. Es busca una autogestió del temps, els recursos i les eines que s’utilitzen per treballar.
 4. Els treballadors fusionen la seva vida laboral i personal. Promoure una major participació en les decisions respecte a l’ús de les TIC i en l’elecció dels serveis que utilitza l’empresa hauria de ser una cosa habitual.
 5. El fenomen BYOD és cada vegada més accentuat. Cal que l’organització estigui preparada per assumir-ho i facilitar l’ús de dispositius i serveis que, a priori, puguin parèixer prescindibles per l’acompliment de les tasques de l’empleat.
 6. Les accions recolzades per la tecnologia en entorns informals poden servir de pont i oferir solucions a problemes d’àmbits més formals.
 7. Es prefereix la informació presentada de manera clara i senzilla. Els usuaris es focalitzen en el nucli del contingut i prescindeixen del que és superflu.
 8. Els empleats estan acostumats a consumir informació que els resulti interessant i atractiva. En aquesta direcció, el contingut multimèdia ha cobrat especial rellevància.
 9. És indispensable considerar la mobilitat com a base elemental del negoci. Ja no de cara a oferir un millor producte al client o obtenir una major difusió, sinó també a l’hora de facilitar la ubiqüitat als treballadors.

Aprenentatge informal

Ens trobem en una societat de ritmes accelerats, d’informació immediata i de respostes directes. Hem comprovat les demandes dels treballadors en aquesta era de la connectivitat permanent. No obstant això, encara que la formació continua cada vegada es veu com a una cosa més indispensable, s’observa que els models que s’estan aplicant no resulten del tot satisfactoris.

Avui dia la formació es produeix al llarg de tota la vida; els processos d’aprenentatge es poden produir en qualsevol lloc i moment, principalment de manera informal.

Microlearning

El microlearning és una estratègia d’aprenentatge combinat, a on destaquen dues components: la demanda d’informació “aquí i ara” (just-in-time) i les “píndoles d’informació“ (Byte size Learning). Precisament amb aquestes característiques es pretén abordar els punts anteriors, proposant un mètode de formació més flexible i directe.

En un sentit ampli, el microlearning és un terme que pot ser utilitzat per descriure la manera en què moltes persones estan realitzant un aprenentatge informal i adquirint coneixements en estructura de microcontinguts, especialment els que es transformen en més ràpids i curts.
Molts estem utilitzant serveis dia a dia en aquest sentit. Per exemple Twitter o Youtube són dos exemples clars de plataformes a les quals recorrem quan necessitem donar respostes ràpides a les nostres inquietuds.

Serveis, com Grovo han aprofitat el potencial dels microvideos per crear tota una plataforma de formació aplicant el microlearning.

Duolingo és un altre cas de gran èxit, petites porcions de continguts pensats exclusivament perquè l’usuari aprengui un nou idioma, tenint en compte el seu nivell, els seus avanços, aplicant mecanismes de gamificació… Tot pensat per adaptar-se a les necessitats i les expectatives dels usuaris.

Altres serveis com Snackson fan una fusió de l’àmbit informal i formal dirigint-se a l’entorn corporatiu. Ofereix microcontinguts en formats múltiples, permetent a l’organització personalitzar-los per adaptar-los a les seves necessitats i context.

Les opcions són múltiples, tenim gran diversitat de dispositius al nostre abast, serveis que encara que no són creats amb intencions didàctiques, tenen un gran potencial en aquest camp quan són aplicats amb creativitat, plataformes que utilitzen la mobilitat, la immediatesa i la simplicitat en les seves metodologies per satisfer les expectatives de les persones. Sigui com sigui, no ens oblidem de l’objectiu principal: aprendre més, millor i de la forma més entretinguda possible.

2 Comments

 1. El microlearning per millorar la formació corporativa

  […] formació dels treballadors és un repte constant de les empreses: establir un pla de formació, produir els materials didàctics, reforçar la formació esmentada, […]

 2. La formació en l’era digital: com formar al treballador modern?

  […] al treballador modern no és simplement un exercici d’omplir caselles; es tracta d’un procés continu basat en la col·laboració i que dóna accés immediat a informació rellevant. Una sessió de formació maratoniana, no és […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>