Cabecera post m

Avui dia quasi tots els sectors estan sent sotmesos a l’automatització de processos i depenen cada cop més de l’anàlisi de dades. Com a resultat, moltes empreses estan reorientant els seus mètodes de treball i implementant noves tecnologies per seguir millorant.

La tecnologia ha començat a prendre el lloc de treballadors humans, sobretot per a tasques repetitives i administratives. Provocant, també, canvis dràstics en el mercat i en les ofertes de treball.

Tot i la por i l’amenaça que planteja l’automatització i la Intel·ligència Artificial (IA), les empreses busquen treure profit de la Inversió en tecnologia, el que està duent a terme una revolució de rols dins de les empreses. En automatitzar les tasques més bàsiques, els treballadors, podran centrar-se en activitats més innovadores i de major valor per a l’empresa.

Tanmateix, amb l’automatització i sistemes d’anàlisi més sofisticats, les empreses començaran a crear nous rols dirigits a treballadors experts, que dominen aquestes noves tecnologies. Aleshores, caldrà saber com formar al treballador modern i trobar mètodes per fer-ho.

Per aconseguir l’èxit, caldrà formar al treballador modern de manera que hagin d’adquirir noves habilitats. Segons un estudi recent de Capita Rsourcing 54% dels líders d’empreses creu que els departaments de RRHH han de dedicar-se més a fons a com formar al treballador modern i al desenvolupament de l’automatització en els pròxims 5 anys.

 

Les habilitats d’un treballador modern

Aleshores, quines són les habilitats que necessita un treballador modern, per mantenir-se actualitzat?

Abans de tot, un treballador modern ha de desenvolupar la seva capacitat d’anàlisi. L’èxit de les tecnologies més populars sempre dependrà de com s’utilitzin i de com es dissenyin els nous sistemes. Com a resultat, existirà una major necessitat de configurar i millorar les tecnologies; entendre els beneficis i conseqüències de les diferents opcions disponibles i, finalment, trobar la millor manera d’implementar solucions.

A més d’aquesta capacitat d’anàlisi, és fonamental saber escoltar i entendre què es necessita per prendre decisions eficaces. Això implica saber investigar, qüestionar i arribar al nucli d’un problema, per després dissenyar solucions intuïtives que responguin a les necessitats de l’empresa.

 

És fonamental saber escoltar i entendre què es necessita per prendre decisions eficaces”

 

Un altre requisit per formar al treballador modern és desenvolupar la seva capacitat per interpretar dades i números; cada cop més en empreses depenen de persones que puguin desxifrar aquest tipus d’informació. Com a resultat, existirà una major demanda d’especialistes en anàlisi de dades.

Com es podria esperar, això serà un focus sobretot dels sectors tècnics, com els serveis financers i farmacèutics. Encara que l’anàlisi de dades ja forma part del perfil d’altres tipus d’empreses com les de marketing, altres sectors com el retail, la indústria manufacturera i serveis públics també començaran a utilitzar l’anàlisi de dades per poder entendre als seus clients.

Malgrat això, no es tracta únicament d’assolir noves habilitats. Amb la introducció de les noves tecnologies, caldrà formar al treballador modern perquè sàpiga adoptar una mentalitat de creixement. Això els donarà major flexibilitat per lidiar amb les constants millores que es fan als processos comercials i al ràpid desenvolupament de la tecnologia, elements intrínsecs d’una empresa digital moderna.

 

“Si les empreses no s’atreveixen a experimentar, és molt probable que surtin perdent contra aquelles que sí que busquen innovar”

 

Els treballadors deuen estar més oberts a experimentar. En moltes empreses cometre un error és vist com a inacceptable, i pot crear una cultura de la culpa entre treballadors. En canvi, la por al fracàs i ser reticent a provar coses noves limita la nostra creativitat; aquesta manera de pensar ja no encaixa dins de la nostra realitat. Si les empreses no s’atreveixen a experimentar, és molt probable que surtin perdent contra aquelles que sí que busquen innovar.

El departament de RRHH pot ajudar amb aquest aspecte, revisant l’acompliment individual de cadascun. Els treballadors no han de ser avaluats únicament per un treball ben fet, sinó també per l’esforç que fan per voler innovar i provar noves idees, productes, serveis i maneres de treballar. Això ajudarà el desenvolupament d’una cultura d’experimentació i de col·laboració, i els treballadors es prendran riscos sense pensar tant en les conseqüències negatives.

 

El rol de RRHH en la formació

L’expectativa dels treballadors és que l’empresa els ajudarà a desenvolupar noves habilitats a mesura que les seves funcions i tasques canviïn i evolucionin. Aquesta és una expectativa tant dels treballadors més joves com dels més experimentats. Encara que els joves sovint tinguin millors coneixements tecnològics, potser no tenen experiència o la perspicàcia empresarial dels més experimentats. Una major formació i assessorament podrien ajudar a omplir aquest buit.

El departament de RRHH ha de tenir en compte que formar al treballador modern no és simplement un exercici d’omplir caselles; es tracta d’un procés continu basat en la col·laboració i que dóna accés immediat a informació rellevant. Una sessió de formació maratoniana, no és necessàriament la millor manera de deixar empremta en els teus treballadors.

El que és important és que l’aprenentatge sigui rellevant i adequat a la feina, i que reflecteixi el comportament dels treballadors dins i fora de l’empresa. YouTube i altres xarxes socials són eines importants d’aprenentatge que contenen una infinita quantitat de material didàctic i que ensenyen una varietat d’activitats des de remodelar la teva casa fins a perfeccionar el teu swing de golf.

 

formar al treballador modern

“Tan sols el 39% de ‘no directius’ va dir que la seva empresa utilitza eines en línia i d’aprenentatge col·laboratiu per promoure el desenvolupament”.

 

 

RRHH ha d’adaptar la formació i desenvolupar sistemes que responguin a les expectatives dels treballadors que permetin realitzar la formació de manera eficaç. En canvi, encara queda molt a fer: tan sols el 39% dels ‘no-directius’ entrevistats per Oracle va dir que la seva empresa utilitza eines en línia i d’aprenentatge col·laboratiu per promoure el desenvolupament.

Les noves tecnologies han de servir també per democratitzar la formació a l’empresa. En optar per plataformes col·laboratives i de mòduls de formació feta a mida, es pot garantir un alt nivell de qualitat de formació per a tots i no únicament els directius.

Les eines de realitat virtual tenen un enorme potencial per a millorar l’aprenentatge a l’hora de formar al treballador modern i el la forma de treballar dels empleats. Per exemple, poden ajudar al fet que desenvolupi les seves habilitats per parlar amb clients, per fer pitches o per parlar en públic utilitzant simulacions de situacions que siguin rellevants amb diferents públics i reaccions.

En implementar aquestes noves metodologies i sistemes per formar al treballador modern, RRHH podrà oferir el suport necessari perquè tots els treballadors desenvolupin les funcions que els seus llocs de treball requereixen. Les empreses tindran les habilitats que necessiten per consolidar els beneficis de les noves tecnologies i assegurar que els treballadors es posicionen per generar negocis de major valor en el futur.

 

Aquest article és una traducció del post original d’Andy Camobell (director estratègic de HCM a Oracle), publicat el 13 de febrer del 2017 al blog HR Zone

 

Traduit per Irene Cancela

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>