Aprèn des del primer minut amb el microlearning – 2024

Aquí tens a la teva disposició el catàleg de cursos que pots contratar a Snackson. Tots ells estan dissenyats pels nostres experts perquè puguis experimentar el microlearning de la manera més efectiva possible.

A més, si vols desenvolupar el teu propi itinerari formatiu, veuràs que amb Snackson és molt fàcil dissenyar els teus propios microcontinguts i cursos. Gràcies a les nostres plantilles i manera de treballar, crear i llançar un curs pels teus equips de treball és qüestió de minuts.

Si vols contractar algun dels cursos del catàleg, contacta amb nosaltres.

 

Microcursos de PRODUCTIVITAT

 

Microcurso - Reuniones eficaces

Reunions eficaces

Gestión del tiempo

Gestió del temps

100 trucos para ser más productivos
Trucs per ser més productius
Microcurso sobre mindfulness

Crea el teu propi benestar integral

Trucs de productivitat treballant amb ordinadors

Efectes de la nocturnitat i com minimitzar-los

Trucs de l’Excel

 

Microcursos de COMUNICACIÓ

 

Microcurso - Habilidades comunicativas y sociales

Habilitats comunicatives i socials

Microcurso - Comunicación intercultural

Comunicació intercultural

Microcurso sobre Negociación eficazNegociació eficaç
Microcurso sobre competencias digitales

Competències digitals

Cómo diseñar presentaciones eficaces

Com dissenyar presentacions eficaces

Porta les teves presentacions al següent nivell

Assertivitat en l’àmbit personal i professional

 

 

Microcursos de GESTIÓ D’EQUIPS

Gestió d’equips en remot

Learnability

Aprendibilitat. Organizació i gestió del aprenentatge propi (learnability)

Técnicas de mediación y gestión de conflictos

Tècniques de mediació i gestió del conflicte

Síndrome del trabajador quemado - Burnout
Síndrome del treballador cremat (Burnout)

Microcurso sobre Teletrabajo en las empresas

Teletreball a les empreses

Gestión del stress

Gestió de l’estrès

 

 

Microcursos de IGUALTAT

Microcurso sobre igualdad

Igualtat de gènere

Microcurso sobre lenguaje inclusivo en la empresa

Llenguatge inclusiu i no sexista

Microcurso sobre derechos y discriminación LGBTI+

Drets i discriminació LGBTI+

Diversidad funcional en las empresas

Diversitat funcional a les empreses

Microcurso sobre Acoso laboral y por razón de sexo

Assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

 

 

Microcursos de MÀRQUETING I XARXES SOCIALS

Microcurso - Redes sociales

Xarxes socials i marca digital

Com funcionen les fake news i com evitar caure-hi

Màrqueting digital

 

Microcursos de PRL

Medidas preventivas para el personal administrativo

Mesures preventives per al personal administratiu

Microcurso - Prevención de accidentes en desplazamientos

Prevenció d’accidentes en desplaçaments

Microcurso - Prevención de riesgos en viajes

Prevenció de riscos laborals en viatges

Soporte básico y desfibrilación externa (RCP)

Suport bàsic i desfibril·lació externa (RCP)

PRL per a un entorn de treball segur

 

Microcursos de TENDÈNCIES

Aprende desde el primer minuto con el microlearning: Microcurso sobre Ciberseguridad

Ciberseguretat

Microcurso - El futuro es ahora

El futur és ara

Microcurso sobre Tecnología 5GTecnologia 5G

Microcurso - Gamificación: press start

Gamificació: press start

IA Generativa: el futur de les formacions

 

Microcursos de VENDES / AT. CLIENT

Microcurso - Inteligencia emocional y atención al cliente

Inteligència emocional i atenció al client

Microcurso: entendiendo el proceso de venta

Entendre el procés de venda

 

Microcursos de DISSENY GRÀFIC

 

Microcurso - Introducción diseño

Introducció al disseny digital

Microcurso - Introducción diseño - fotografía

Introducció al disseny digital – Fotografia

Microcurso - Introducción diseño - vectorial

Introducció al disseny digital – Gràfics i infografies

Microcurso - Introducción diseño - vídeo

Introducció al disseny digital – Vídeo

Tècniques per potenciar la teva creativitat

 

Microcursos de LEGISLACIÓ

Microcurso - RGPD europeo. Ley de protección de datos 2018

RGPD europeu. Llei de protecció de dades 2018

Microcurso - Propiedad intelectual y derechos de autor

Propietat intel·lectual i drets d’autor

Microcurso sobre RGPD aplicado al teletrabajo

RGPD aplicat al teletreball

 

Microcursos de IDIOMES

Microcurso - ¡Esto también es inglés!

Això també és anglès!

Microcurso sobre Inglés

Business Phrasal Verbs

Brush up your English grammar

Ortotipografía y otras cosas de la lengua

Ortotipografia i altres coses de la llengua

Això també és català

 

Microcursos de ALIMENTACIÓ

Manipulación de alimentos

Manipulació d’aliments

Alimentos de mayor riesgo y APPCC

Aliments de major risc i APPCC

Manipulació d’aliments: garantint la qualitat i seguretat alimentària

 

Altres microcursos

Si contractes un espai de Snackson, t’oferim l’ús d’aquests cursos sense cost.

Microcurso - Brain training

Brain training

Descubriendo qué es la demencia

Descobrint què és la demència

Microcurso - Conceptos imprescindibles para tu empresa

Conceptes imprescindibles per la teva empresa

Microcurso - Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Microcurso - Barcelona

Coneixes Barcelona?

Microcurso - Arte

Pintors de vanguardia

Nou sistema de cotització per a autònoms – 2023

Conceptes bàsics d’economia