Microcurs: Prevenció de riscos laborals en viatges

En aquest microcurs es donen a conèixer les principals situacions, tràmits i riscos professionals que se solen donar en el desplaçament de treballadors. Els riscos professionals són aquells que poden produir un accident o un mal a la salut del treballador a conseqüència del seu treball.

Els continguts del microcurs són de tipus genèric. És necessari complementar aquesta informació amb formació específica de cada lloc de treball, d’acord amb les característiques pròpies de l’empresa, els equips que s’utilitzin i la seva organització.

Aquesta informació es pot obtenir de l’avaluació de riscos de l’empresa per als diferents llocs de treball.

Idiomes: català i castellà
Duració: 2 hores
Distribució: 6
0 microcontinguts (18 de tipus pregunta i 2 de tipus enquesta)

catalag

Si vols rebre més informació sobre els nostres microcursos, pots contactar amb nosaltres telefonant-nos al número +34 934 616 015, via correu electrònic o a través del nostre formulari.

Estoy interesado en contratar este microcurso
Si lo que quieres es probar un curso de Snackson, te recomendamos acceder al apartado DEMO.
Enviando