L’ús de vídeos amb un plantejament didàctic no té gens de nou. Fa més de 50 anys que els professors l’utilitzen a les classes. No obstant això, amb l’auge de les tecnologies digitals, aquest recurs ha aconseguit un major impacte.

En l’actualitat, , els estudiants manifesten una preferència per accedir a la informació quan es presenta en format vídeo en contrast a quan es presenta d’una altra manera. No és gens estrany, si analitzem com consumim continguts avui dia ens adonarem que el vídeo està present en tots els àmbits de la nostra vida.

Els vídeos són una bona manera de presentar la informació de forma atractiva. El gran avantatge és que podem integrar integrar dins d’un mateix contingut varis recursos que es reforcen entre ells. És a dir, un vídeo pot contenir una combinació de locucions, subtítols, efectes de so, imatges, animacions, representacions reals, etc. que serveixen per transmetre informació de forma conjunta, apel·lant als diferents sentits de l’usuari.

 

Aspectes a tenir en compte abans de produir un vídeo didàctic

  1. Destinatari o target: a qui va dirigit el nostre vídeo? La primera cosa que tenim que tenir clara és què volem que aprenguin els nostres usuaris, quines necessitats tenen.
  2. Pregunta’t si el vídeo es una bona opció: pot semblar obvi, però, abans de posar-te a produir un vídeo, analitza si la informació específica que vols transmetre serà més efectiva amb el vídeo que tens en ment o amb altres recursos (infografia, imatges, text…). Tingues en compte les intel·ligències múltiples.
  3. Analitza els teus recursos: a tots ens agradaria crear vídeos amb grans efectes especials, amb locucions fetes per professionals, amb actors que ens ajudessin a representar situacions… Desafortunadament, això no és barat. Però no et desanimis, no fa falta que facis una superproducció perquè el teu vídeo sigui atractiu i efectiu.
  4. Guionitza: planteja què hauria d’aparèixer a cada escena y de quina manera. Mai et posis a produir un vídeo sense tenir les idees clares. Pensa també en el punt anterior, tingues en compte les opcions que tens al teu abast a l’hora de guionitzar.
  5. Relaciona conceptes: aprofita els avantatges del vídeo per reforçar aquells conceptes que hagis presentat en altres formats.
  6. Introdueix elements per captar l’atenció: en aquest article i en aquest altre, ja parlàvem de com crear continguts amb ganxo. Els següents consells també són aplicables als vídeos.

 

Producció de vídeos

La producció de vídeos és cada dia més accessible per a qualsevol persona. Actualment, tots portem a la butxaca dispositius amb capacitat de enregistrar vídeos amb una qualitat que fa pocs anys no era ni imaginable pels més professionals.

Però quan parlem de vídeos, ho fem d’un gran espectre de tipologies. Cal que diferenciam un vídeo amb finalitats únicament didàctiques d’un altre que únicament té propòsits d’entreteniment, promoció, etc.

Crear un vídeo didàctic requereix experiència, tant a escala de competències pedagògiques i didàctiques com de producció audiovisual.

Sabem que és una tasca complicada, per això, en les categories que ja oferim als nostres clients hem inclòs una sèrie de vídeos de creació pròpia perquè els puguis utilitzar en els teus reptes.

A més, dins del nostre programa de producció de continguts personalitzats, també oferim l’opció de produir vídeos o de donar suport en el procés.

 

Exemples de vídeos didàctics produïts per Snackson

A continuació mostrem un exemple de diversos vídeos, alguns creats per cobrir una necessitat específica dels nostres clients i altres amb coneixements més transversals. Els hem diferenciat segons el tractament pedagògic que s’ha fet i les estratègies que s’utilitzen en cada vídeo:

Composició

En aquest vídeo es representa una situació quotidiana, creant una escenificació de forma digital per transmetre l’ús de les comes explicatives. Com pot observar-se, el vídeo no només se suporta en la composició, també en l´ús d’exemples per reforçar el missatge.

 

Diagrames animats

Aquest vídeo va ser creat específicament per un client. S’ha transformat l’explicació textual de què és un segur a un esquema en el qual es presenta de forma seqüencial per aconseguir una millor comprensió de la informació.

 

Analogies i metàfores

Aquest recurs forma part de la categoria «No perdi el temps venent!» S’utilitza l’analogia entre la construcció d’una calçada i les tres fases que intervenen en la creació de les rutes com a reforç per explicar les rutes que els comercials utilitzen per realitzar les seves visites.

 

Juxtaposició

Una de les consideracions a l’hora de aprendre habilitats socials és tenir en compte les distàncies interpersonals. En aquesta ocasió, es presenta la informació de manera fragmentada, segons les zones marcades per la distància, i contrastant les diferents zones. Creiem que així és mes senzill entendre-les en lloc d’explicant-.les de forma individual.

 

Demostració

Els vídeos demostratius són els més habituals. Són aquells en els que es veu a un expert realitzant una acció determinada amb la intenció de que s’aprengui a través de la imitació. Aquest vídeo en concret, fet originalment per Designtraining per a UCF, mostra com realitzar les compressions toràciques en el procediment de reanimació cardiopulmonar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>