aplicando el microlearning en las organizaciones

En analitzar la paraula “microlearning” veiem que està formada per dues unitats amb càrrega semàntica:

  • Micro: una cosa petita.
  • Learning: aprenentatge.

Si fóssim estrictament literals quan parlem de microlearning, parlaríem d’un aprenentatge petit, d’una cosa insignificant. Però no és el cas!

Hem detallat en diverses ocasions què és el microlearning. Aquest cop, ens agradaria explicar alguns dels àmbits en què pot ser empleat.

Aplicant el microlearning a les organitzacions

Formacions específiques

Probablement l’opció més evident quan parlem d’aquesta estratègia d’aprenentatge. Utilitzar petites porcions de continguts, dotant-los d’una seqüència didàctica lògica per aconseguir una sèrie d’objectius formatius que l’organització ha detectat com a necessaris.

El format micro facilita que els continguts puguin ser vistos en qualsevol lloc i moment,aprofitant els moments d’espera. Al enviar petites porcions cada dia és molt més fàcil seguir la formació i compaginar-la amb altres tasques.

El gran potencial d’aquest tipus de formacions és que s’aconsegueix transmetre el nucli de la informació. Resultarà més fàcil d’assimilar i comprendre.

Modificació de protocols d’actuació

La nostra societat avança amb passes de gegant. Gràcies a la investigació fem nous descobriments que ens permeten evolucionar i millorar els nostres procediments.

Per ser diligents i competitius és vital estar al dia i modificar els protocols d’actuació que es fan servir a les organitzacions.

Reglamento interno

Si plantegéssim als nostres treballadors fer cada setmana una formació presencial de 2 hores per parlar sobre aquests aspectes, probablement trobaríem dificultats per assistir o falta d’atenció per la saturació d’informació. En canvi, eel microlearning permet mantenir-se actualitzat (investigacions al nostre camp, canvis de legislació, etc.) amb petits impactes.

A més, el format microcontingut ens permet identificar i substituir de forma ràpida i senzilla tota la informació que hagi quedat desfasada.

Reglament intern

Quan una nova persona s’incorpora a l’organització, sovint es troba desorientat, sense conèixer molt bé com funciona internament l’organització. Els departaments de RRHH acostumen a desenvolupar manuals de benvinguda, intentant donar una resposta a aquestes qüestions.

No obstant això, el treballador es troba amb un manual de 100 pàgines en el qual s’expliquen aspectes com les mesures de seguretat o els plans d’evacuació.  Òbviament, no és capaç de suportar més de 5 pàgines seguides amb un text que sol contenir llenguatge complicat, informació no rellevant per ell, etc.

 

En canvi, quan aquesta persona necessita fer una fotocòpia es troba amb què no sap a qui ha d’adreçar-se o com fer-la.

En aquests casos, cal fer un replantejament, avaluar quines expectatives pot tenir el treballador, què pot ser útil per ell. Per exemple, un administratiu segurament no necessitarà la informació de les mesures de seguretat del taller.

Els microcontinguts ens proporcionen granularitat: segmentar la informació i categoritzar-la de diferents formes per generar agrupacions més personalitzades.

Pel seu format, també resulta més fàcil d’incloure, eliminar o modificar continguts segons les necessitats que són detectades a cada moment.

Comunicació interna.

Objectius, pressuposts, vendes… Els treballadors, entre altres qüestions, demanen transparència a la gestió de l’organització. Quan els objectius són clars, les actuacions estan molt millor enfocades a assolir-los.

De nou, el microlearning ens ajuda amb aquesta qüestió. Cal que presentem la informació de forma clara i directa, obviant allò que resulta poc transcendent en cada cas i oferint informació interessant i atractiva. Per això, ens podem ajudar del contingut multimèdia.

Tal com ja vam poder veure en aquest post, amb vídeos de tan sols uns pocs segons poden explicar-se amb eficàcia qüestions de gran complexitat que requeririen una extensa explicació. El mateix passa amb un gràfic o un esquema.

 

 

Aquests són alguns dels casos en què creiem que el microlearning pot ser beneficiós per les organitzacions, però no són els únics. Cada empresa té les seves pròpies característiques que la doten de particularitat. El primer pas és detectar quins són els punts del pla de comunicació i formació que podem millorar i per fer això, no hi ha res millor que escoltar els treballadors; les seves expectatives, les seves impressions, etc. El microlearning vindrà després, quan hem de valorar com satisfer-les.

One Comment

  1. 9 idees per aplicar el microlearnig a la teva organització

    […] fa uns anys recollíem en aquest post alguns casos en què creiem que el microlearning era ideal per a les […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>