Objetos de aprendizaje

La seva aparició es remunta als anys 70 als països llatinoamericans. Aquests es van anar estenent arreu del món i van anar evolucionant amb els anys fins adquirir la seva identitat, la qual va ser atribuïda per Wayne Hodgins (1992), qui va desenvolupar el concepte entorn de la fragmentació de continguts per tal de facilitar i dinamitzar l’aprenentatge de forma senzilla, permetent avançar en la construcció del coneixement fins arribar a aprenentatges més complexos i de major projecció.

 

Definicions dels Objectes d’Aprenentatge

A posteriori van néixer equips de treball relacionats —com l’IEEE, l’LTSC—, els quals van crear la seva pròpia definició objectes d’aprenentatge (OA). Altres entitats van crear també les seves, així com professionals, etc. Podem dir que gairebé hi ha tantes definicions com persones!

 • Segons l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), és qualsevol entitat, digital o no, que pugui ser utilitzada per a l’aprenentatge, l’educació o la capacitació.
 • L’LTSC (The Learning Technology Standards Committee) defineix l’objectes d’aprenentatge com a qualsevol entitat, digital o no digital, que pot ser utilitzada, reutilitzada o referenciada durant l’aprenentatge amb suport tecnològic.

En definitiva, podríem treure la nostra pròpia dient que es tracta d’una unitat didàctica en format digital, independent, auto continguda, perdurable i predisposada per a la seva reutilització en diversos contextos educatius.

 

Característiques dels Objectes d’Aprenentatge

Els OA han pres molta rellevància durant aquests darrers anys, donada la seva gran utilitat, accessibilitat, i altres avantatges que ens ofereixen, tant a escala personal com d’empresa. No obstant això, és important tenir en consideració criteris com:

 

 • La interoperabilitat.
 • La reutilització.
 • La manejabilitat.
 • La flexibilitat.
 • L’accessibilitat.
 • La durabilitat.
 • L’escalabilitat.

Aquests elements seran els que els cataloguin com a millors, pitjors, més o menys adequats…, en funció de l’ús que els hi vulguem donar.

Actualment, són recursos indispensables tant pel disseny, la creació i el desenvolupament de l’e-learning i el microlearning. Considerant doncs, la seva finalitat educativa concreta, podem trobar gran varietat d’ells a la xarxa:

 • Vídeos
 • Imatges
 • Àudios
 • Ebooks
 • Fotografies
 • Diapositives
 • Mapes mentals
 • Mapes conceptuals
 • Objectes multimèdia
 • Etc.

A més, podem crear-ne de nous partint de zero, o combinant les nostres creacions amb objectes d’aprenentatge que ja existeixen i s’ajusten a les nostres necessitats.

Per això sempre tindrem en consideració tant els criteris comentats amb anterioritat, com els objectius pedagògics que es pretenen complir, els destinataris de la formació i el tema o contingut objecte d’estudi.

Depenent de si estem preparant formació per a e-learning o microlearning, aquests objectes d’aprenentatge estaran més o menys fragmentats, tot seguint les característiques de cada tipus de formació. La seva grandària pot variar i és el que coneixem com a granularitat, concepte del qual us parlarem en properes publicacions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>