Termes i condicions

Adaptative Learning, S.L.

B-66458076

Registre Mercantil de Barcelona Tom 44647, foli 192, full B-462.293

Amb domicili a C/ Llacuna 162 Módul 207

08018 Barcelona (Spain)

info@snackson.com

+34 934 616 015

 

Aquests termes i condicions d’ús regulen expressament les relacions que s’estableixin entre Adaptative Learning, S.L. (d’ara endavant Adaptative) i tot usuari (d’ara endavant Usuari o Usuaris) que descarregui i utilitzi l’aplicació Snackson (d’ara endavant Aplicació o Snackson).

La relació que s’estableix entre l’Usuari i Adaptative s’entén com part d’un servei encarregat per l’organització de la qual l’Usuari forma part (d’ara endavant, l’Organització) tal com es descriu tot seguit.

Quan l’Usuari instal·la Snackson accepta els termes i condicions d’ús següents:

 

1. Objecte

Snackson és una aplicació mòbil, propietat d’Adaptative, que ofereix un servei basat en la distribució de microcontinguts organitzats en reptes temporals, objectiu dels quals és aconseguir l’adquisició de coneixements per part de l’Usuari. L’Usuari rep el contingut i és premiat amb punts després de visualitzar o contestar correctament les preguntes que es plantegen al repte.

Adaptative es reserva el dret d’implementar noves funcionalitats o serveis als Usuaris, gratuïtament o de pagament. En qualsevol cas, sempre es notificarà prèviament els usuaris quan les noves funcionalitats o serveis es posen en funcionament.

Snackson es pot utilitzar en dispositius amb sistemes Android, iOS i Windows Phone, així com les actualitzacions periòdiques i qualsevol altre sistema operatiu que permeti utilitzar l’aplicació.

2. Llicència d’ús

Adaptative ofereix una llicència revocable, gratuïta, no exclusiva i de caràcter internacional per utilitzar l’aplicació Snackson dins dels límits establerts per aquests termes i condicions.

Per l’Usuari, descarregar Snackson per l’ús personal i no comercial és gratuït. Adaptative es reserva el dret de modificar i deshabilitar Snackson en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

3. Accés i registre

Per poder ser Usuari de Snackson és indispensable que es compleixin els requisits següents:

 • Ser major d’edat
 • Formar part d’una organització, empresa, govern o una altra entitat legal que tingui una relació comercial vigent amb Snackson.

L’Usuari es compromet a verificar i a mantenir actualitzades totes les dades, que han de ser veraces, exactes i completes; sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a Adaptative a l’hora de registrar-se a Snackson. En cas que Adaptative consideri que existeixen motius fundats per dubtar sobre la veracitat, l’exactitud i la integritat de les dades, Adaptative pot denega a l’usuari l’accés i l’ús present o futur de Snackson o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

Quan l’usuari accedeix per primera vegada a Snackson, ha de seleccionar una contrasenya per accedir-hi. La contrasenya és estrictament confidencial, personal i intransferible. L’Usuari es compromet a no divulgar les dades relatives al seu compte ni fer-les accessibles per terceres persones. L’Usuari és l’únic responsable en cas que s’utilitzin aquestes dades per terceres persones, incloses les manifestacions que afectin Snackson, o qualsevol altra actuació que es porti a terme mitjançant l’ús del nom d’usuari i/o contrasenya.

L’Usuari es compromet a utilitzar totes les mesures necessàries per la protecció de la contrasenya, en contret, l’usuari es compromet a:

 1. triar una contrasenya segura, amb combinació de lletres majúscules i minúscules, números i símbols;
 2. no revelar la contrasenya a ningú;
 3. modificar la contrasenya periòdicament;
 4. no deixar el seu compte actiu en dispositius mòbils aliens a la seva propietat o protegir l’accés al seu dispositiu amb mesures de verificació.

Adaptative no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats, per tant, no és responsable de l’ús de la identitat d’un Usuari registrat per terceres persones no registrades. L’Usuari s’obliga a posar immediatament en coneixement d’Adaptative la sostracció, divulgació o pèrdua del nom d’usuari o de la contrasenya, comunicant-ho a info@snackson.com.

4. Perfil

Un cop s’hagi complert el registre, tot Usuari pot accedir al seu perfil i completar-lo i/o editar-lo segons cregui convenient. Pot editar dades com el telèfon o restaurar la contrasenya. Tanmateix, pot completar dades com el nom o el cognom i podrà carregar una imatge que representi el seu Avatar.

Aquesta clàusula no s’aplica als models de B2B (el client dóna d’alta l’usuari). Un usuari que ha estat donat d’alta per una organització, no podrà (tret que l’aplicació així ho permeti explícitament), modificar les seves dades de perfil.

5. Funcionamient de l’aplicació

L’Usuari ha de descarregar l’Aplicació i escollir l’idioma de navegació (actualment disponible en castellà, anglès i català).

Un cop s’ha registrat a l’Aplicació, l’Usuari té accés als reptes i pot participar en les dinàmiques d’aprenentatge.

L’usuari pot participar en diversos reptes en paral·lel. L’Usuari rebrà notificacions a través de l’Aplicació cada cop que li arribi un nou microcontingut (objectes d’aprenentatge). Aquests objectes poden ser informatius (textos, imatge, vídeos…) o d’avaluació (preguntes).

Un repte pot organitzar-se de forma individual o grupal. Quan l’Usuari visualitzi un contingut o contesti correctament una pregunta, pot guanyar punts que se sumin tant al rànquing del repte com al rànquing personal.

L’Aplicació compta amb un sistema de notificació que avisa l’Usuari si hi ha contingut nou o si ha guanyat un premi o una insígnia.

Les insígnies constitueixen un emblema distintiu que atorga Snackson segons una sèrie de criteris d’obtenció de puntuació que l’Usuari aconsegueixi.

Els premis són definits i atorgats amb total discreció de l’Organització, sense constituir cap tipus de responsabilitat per Snackson respecte els criteris d’assignació, lliurament als Usuaris o el compliment d’obligacions fiscals que se’n puguin derivar.

Alhora, l’Aplicació porta un control dels continguts visualitzats i marcats com a preferits.

6. Responsabilitats de l’usuari

L’usuari és completament responsable de l’accés i de l’ús correcte de Snackson subjecte a la legalitat vigent, ja sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, a les bones costums i a l’ordre públic. L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per la navegació a Internet i per accedir a Snackson.

Els usuaris s’abstindran d’utilitzar els serveis i continguts de Snackson amb finalitats o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar Snackson, els seus continguts i els seus serveis. Tanmateix, queda prohibit impedir la utilització normal o el gaudi de Snackson a altres Usuaris.

L’Usuari es compromet a mantenir un comportament adequat i respectuós davant d’altres Usuaris. Per tant, de forma enunciativa, però no limitativa, es comprometen a no comportar-se de forma violenta, irrespectuosa, racista, discriminatòria, assetjadora, intimidatòria, antihigiènica, etc., i a respondre de forma personal davant qualsevol dany o prejudici que ocasioni en altres Usuaris derivat d’una conducta inapropiada.

En general, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:

 1. no utilitzar l’Aplicació amb finalitats il·legals o no autoritzades;
 2. no allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui suposar una intromissió il·legítima o vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, de menors d’edat;
 3. no publicar en els espais especialment habilitats de Snackson, ja formin part del propi perfil o d’un altre Usuari, cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta, o de qualsevol forma contrària a la moral o a l’ordre públic;
 4. no alterar o modificar, ni totalment ni parcialment Snackson, eludint, desactivant o manipulant les funcions o serveis de l’aplicació;
 5. no infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;
 6. no utilitzar Snackson per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar altres Usuaris;
 7. no accedir als comptes de correu electrònic d’altres Usuaris;
 8. no introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions als continguts o sistemes de Snackson o terceres persones;
 9. no remetre correus electrònics massivament o amb caràcter repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar direccions de correu electrònic de terceres persones.
 10. no realitzar accions publicitàries de béns o serveis sense el consentiment previ de

7. Responsabilitats de Snackson

L’usuari declara acceptar i entendre que els serveix s’ofereixen “tal qual”, “tal com estan disponibles” i “segons la disponibilitat”.

En aquest sentit Adaptative no garanteix ni assumeix la responsabilitat per:

 • la puntualitat, ininterrupció, seguretat i absència d’error dels serveis de Snackson.
 • La exactitud, la fiabiitat o seguretat dels continguts que s’ofereixen a través de Snackson.
 • la correcció dels possibles errors software de Snackson.
 • la possibilitat que es produeixin danys en algun sistema informàtic, en la seguretat i en la perdurabilitat de les seves dades o qualsevol altre dany que pugui ocasionar-se per l’accés o ús de Snackson o de qualsevol contingut de l’aplicació.
 • si l’espai d’emmagatzematge no és il·limitat, o si no pot atendre qualsevol tipus de demanda;
 • les transmissions, de qualsevol tipus d’informació, de comunicat o de contingut, que li proporcionin a l’Usuari quan ho desitgi, ni per l’emissió o recepció d’aquestes transmissions.

En cas que es produeixin interrupcions puntuals a Snackson o que Adaptative necessités fer parades de manteniment, Snackson no tindrà l’obligació de recompensar l’Usuari de cap manera, donant per entès que aquestes interrupcions estan causades per agents externs de caràcter excepcional que Adaptative no pot controlar.

8. Propietat intel·lectual

Snackson pot recollir continguts d’Adaptative així com altres continguts titularitat de l’Organització o de terceres persones. És responsabilitat única de l’Usuari consultar per cada cas els usos permesos de cada contingut, sense poder-se considerar Adaptative responsable en cap cas per l’ús no autoritzat d’aquests continguts.

Adaptative és, per tant, titular o llicenciatària de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial sobre tots els continguts accessibles a través de Snackson. Els drets de propietat intel·lectual i industrial de Snackson, així com textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que s’hi recullen, mentre que no s’indiqui el contrari, són titularitat d’Adaptative, a qui correspon l’exercici dels drets de la seva explotació, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conformement amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’accés a Snackson no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial per part d’Adaptative.

Tanmateix, Adaptative no està obligada a supervisar ni a controlar el contingut que publiqui l’Usuari a través de Snackson, i no pot ser considerada responsable mentre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’una tercera persona.

9. Notificacions

Com part dels serveis, l’Usuari pot rebre notificacions push al seu dispositiu mòbil amb una freqüència variable, segons determini l’Organització. En cas que no es vulgui rebre-les, és responsabilitat de l’Usuari desactivar aquesta funció des del menú de paràmetres o preferències del seu terminal.

De la mateixa manera, l’Usuari declara estar informat que l’Organització pot utilitzar el seu compte de correu electrònic per proporcionar-li informació referent a Snackson i a les dinàmiques del servei.

Tanmateix, Adaptative pot enviar al seu correu electrònic instruccions sobre el procés de recuperació o modificació de la contrasenya.

10. Baixa dels serveis

L’Organització pot donar de baixa el compte de l’Usuari quan ho consideri oportú segons les condicions específiques que s’estableixin entre l’Usuari i l’Organització.

Tanmateix, en cas que l’Usuari deixi d’estar d’acord amb aquests termes i condicions, o no desitgi seguir sent usuari de Snackson, ha de desinstal·lar l’aplicació i dirigir-se formalment a l’Organització per sol·licitar la baixa del seu compte.

Adaptative pot desactivar temporalment o eliminar de forma permanent, sense previ avís i de manera immediata, el compte de l’Usuari quan:

 1. es vulnerin aquests termes i condicions;
 2. l’Usuari suposi una amenaça per la integritat de Snackson o per algun dels seus Usuaris

11. Política de privacitat i protecció de dades

Conforme la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Adaptative informa els Usuaris de Snackson sobre la Política de privacitat i protecció de dades que aplica al tractament de dades personals que l’Usuari faciliti a través de l’accés a Snackson.

El fet que l’Usuari proporcioni a Adaptative les seves dades de caràcter personal mitjançant qualsevol apartat de Snackson, significa que consent que pugui tractar aquelles dades als termes d’aquesta clàusula de política de privacitat i protecció de dades.

Adaptative manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, i la resta de legislació aplicable.

Conformement amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que el responsable dels arxius és Adaptative Learning, S.L. amb domicili a C/ Llacuna 162 Módul 207 C.P 08018 Barcelona (Spain). En aquesta mateixa direcció, o bé enviant un correu electrònic a info@snackson.com, els Usuaris tenen el dret d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades, enviant una sol·licitud escrita i firmada, que inclogui: el nom, els dos cognoms, una fotocopia del DNI, l’actuació que sol·licita i domicili; amb la finalitat de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme la seva sol·licitud.

Adaptative ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb la finalitat d’evitar, en la mesura que sigui possible, i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades personals facilitades no seran cedides a terceres persones sense autorització prèvia per part del titular.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El compliment i la interpretació d’aquestes condicions d’ús es portarà a terme conformement amb el que la normativa espanyola disposa. En cas de qualsevol conflicte en relació a aquests termes i condicions d’ús, les parts se someten, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció, als Jutjats de Barcelona.

 

 

Darrera actualització: 1 de setembre de 2015