• Keep it simple. Learn everywhere.

    Snackson explicat en 5 segons

Com funciona Snackson?

snackson_home

Snackson planteja un model poc intrusiu que articula l’aprenentatge a través de petits impactes que porten a una reflexió, anàlisi i consolidació dels continguts proposats.

Les dinàmiques de Snackson es basen en la creació de reptes temporals (1-8 setmanes) que permeten adquirir un coneixement de forma natural. Els microcontinguts del repte s’alliberen a la franja horària que el client ha definit.

L’usuari rep el contingut i guanya punts per la seva visualització o per contestar correctament les preguntes que es plantegen al repte. Aquests punts se sumen de forma individual o col·lectiva.

Amb aquest model, un usuari que participi en un repte de 20 dies, dedicant 2-3 minuts al dia, obtindria resultats similars a 1-2 hores de formació convencional.

Per què serveix Snackson?

Snackson pot utilitzar-se en contextos múltiples:

  • Com una eina autònoma per realitzar formació en processos o coneixements.
  • Per dinamitzar un grup de treballadors.
  • Com canal de comunicació de campanyes específiques (nous productes, legislacions, informes anuals…)
  • Preparació per una formació presencial o on-line “convencional”.
  • Complement a una formació “convencional”.
  • Reforç de continguts una vegada realitzada la formació “convencional”.
  • Una combinació de les anteriors.
Per què serveix Snackson

Com funciona Snackson en 4 passes

Quan un client contracta Snackson, se li assigna un accés a l’entorn web des d’on podrà gestionar les seves dinàmiques d’aprenentatge a través d’un back-office senzill.

El client carrega usuaris al back-office i els inscriu als reptes. A més a més serà autònom per donar d’alta usuaris, crear continguts, categories, reptes, premis…i consultar els informes de seguiment de l’activitat dels seus usuaris.

 

Una vegada descarregada l’aplicació, l’usuari pot escollir l’idioma en què navegarà (actualment disponible en castellà, anglès i català).

Amb les dades d’accés (una vegada donat d’alta), pot utilitzar Snackson, veure els reptes i participar en les dinàmiques d’aprenentatge.

Un usuari pot participar en diversos reptes, encara que recomanem que participi només en un repte a l’hora.

Un usuari rep notificacions al seu mòbil quan arriba un nou microcontingut (objectes d’aprenentatge). Aquests objectes poden ser informatius (text, imatge, video…) o d’avaluació (preguntes).

Un repte pot organitzar-se de forma individual o grupal. Quan l’usuari visualitza un contingut o contesta correctament una pregunta guanya punts que se sumen tant al rànquing del repte com al personal.

El sistema de notificacions de Snackson avisa l’usuari si hi ha contingut nou, si has guanyat un premi, una insígnia…

També porta un control dels continguts visualitzats, marcats com a preferits, etc.