Per què Snackson?

snackson_pregunta

Mobile learning

Snackson és un servei pensat exclusivament per interactuar des d’un smartphone.

Tenim les nostres raons:

  • Ofereixen noves formes d’interacció i amplien les opcions metodològiques que es poden aplicar.
  • Es caracteritzen per la ubiqüitat que faciliten, tant a nivell d’accés en qualsevol lloc i qualsevol moment a la xarxa, com per les múltiples configuracions i opcions que permeten a l’hora de mostrar contingut.
  • Potencien un aprenentatge contextual, que afavoreix la construcció de significats aplicables al desenvolupament de les competències laborals que han estat assignades als usuaris.
  • Perquè són dispositius que tots tenim, utilitzem i portem a tot arreu.
  • Són fàcils d’utilitzar i totes les persones hi estan habituades.
  • Proporcionen accés permanent a la xarxa i connecten la informació amb fonts infinites.